technofruit

technofruit Certyfikaty

Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny Nr HK/B/1353/01/2010

Certyfikat zaświadcza że: "Wkład fotokatalityczny Induct-D 14 odpowiada wymaganiom higienicznym przy przepływie powietrza od 11000 do 17000 m3/h"

2009 P.H.U. Technofruit. Wszelkie prawa zastrzeżone.