technofruit

technofruit Produkty

Produkty firmy Air Oasis

Oczyszczanie fotokatalityczne w produktach Air Oasis jest najlepszym na świecie rozwiązaniem w zakresie oczyszczania powietrza. Jest to zasada fizyczna NIGDY NIE WYSTĄPI PROCES UODPORNIENIA. Nie są wytwarzane żadne szkodliwe związki dla ludzi i zwierząt; urządzenie jest całkowicie bezpieczne.

Produkty Technofruit

Produkty Technofruit są adresowane do sektora przechowywania owoców i warzyw jako produkty wspierające i unowocześniające system składowania pozbiorczego. Wiążą się z automatycznym sterowaniem temperatury, wilgotności powietrza, stężenia etylenu. Dopełnieniem są systemy filtracji i regulacji ciśnienia wody (filtry samopłuczące, stabilizacja ciśnienia).2011 P.H.U. Technofruit. Wszelkie prawa zastrzeżone.